Ook bekend als: Matsu Higa

In de kobudo-geschiedenis komen er twee personen voor met de naam Hama Higa. De eerste leefde vermoedelijk tussen 1663 en 1738 op het gelijknamige eiland, waar hij de rang van peichin bezat. Hij leerde omgaan met de tonfa van een Chinese krijgskunstenaar en gaf zelf les aan Takahara peichin, de leraar van Sakugawa Kanga. Hama Higa zou via deze lijn indirect verantwoordelijk zijn voor de introductie van de tonfa op het eiland Okinawa.

De tweede Hama Higa leefde later, van 1790 tot 1870. Deze Hama Higa was waarschijnlijk een nazaat van de eerste en ook een wapenmeester. Als hoge ambtenaar aan het hof van de koning van Okinawa werd hij onder meer naar het hof van de Japanse keizer in Edo gestuurd, waar hij in 1840 bericht deed van contact met Europeanen. Hama Higa begeleidde de laatste koning van de Riukiu-eilanden naar zijn ballingschap in Tokyo, na de aansluiting van de Riukiu’s bij Japan.

Van de Hama Higa-lijn zijn onder meer de volgende kata’s bewaard gebleven. Welke van de twee Hama Higa de kata’s ontwikkeld heeft, is echter niet bekend.

Bronnen: Heinze (2009). De afbeelding bij dit verhaal is een houtsnede van een onbekende familie door Torii Kiyomasu. Van Hama Higa zijn geen afbeeldingen bewaard gebleven.