Ook bekend als: Yara Guwa / Yara Uekata

Chatan Yara is een van de grondleggers van het Okinawa karate en kobudo. Hij werd geboren op Okinawa, waar hij zich als kind al onderscheidde door zijn grote kracht. Zijn oom overtuigde daarom zijn ouders om hem krijgskunst te laten studeren. Op 12-jarige leeftijd reisde hij naar China, waar hij 20 jaar les kreeg van meester Wong Chung Yo. Hij leerde daar onder meer omgaan met de bo en de sai.

Na zijn tijd in China keerde hij terug naar Okinawa. Hij vestigde zich in het dorp Chatan; vandaar ook zijn naam, die letterlijk ‘Yara uit Chatan’ betekent. Daar hielp hij de burgemeester en handelaren met administratie en het vertalen van documenten.

Volgens een populair verhaal kwam Yara enige tijd later tijdens een strandwandeling een meisje tegen, dat belaagd werd door een samoeirai van de Satsuma-clan. Yara besloot haar te helpen en doodde de samoerai met een roeispaan. Het meisje vroeg hem daarop om zijn kunst te leren aan andere eilandbewoners, zodat ze konden leren zichzelf te verdedigen.

Yara stemde toe en heeft daarna enige tijd les gegeven. Veel is daar niet over bekend; wel zou hij de leraar zijn geweest van Takahara Peichin. Die was op zijn beurt weer de meester van Sakugawa Kanga.

Over de geboortedatum van Chatan Yara bestaan verschillende theorieën. Sommige onderzoekers stellen dat hij aan het einde van de 18e eeuw leefde; Thomas Heinze plaatst hem bijvoorbeeld tussen 1760-1812. Andere bronnen gaan uit van een veel eerdere periode; van 1668 tot 1746/1756. Volgens deze theorie zijn er meerdere meesters geweest die de naam Yara droegen, mogelijk in dezelfde familielijn.

Van Chatan Yara zijn onder meer de volgende kata bekend:

Bronnen: Kim (2000), Heinze (2009). De afbeelding bij dit verhaal is van een onbekende reiziger; van Chatan Yara zijn geen afbeeldingen bewaard gebleven.