Ook bekend als: Sakugawa Shungo / Sakugawa Satunushi / Sakugawa Chikudun Peichin / Teruya Kisei / Tode Sakugawa

Sakugawa Kanga was een van de bekendste en belangrijkste meesters uit de beginjaren van het kobudo. Hij werd geboren op 5 maart 1733 in een dorpje nabij Shuri op Okinawa. Toen Sakugawa 17 jaar was, kwam zijn vader dodelijk gewond thuis na een mishandeling door bandieten. Voordat hij stierf, drukte hij Sakugawa op het hart om krijgskunsten te gaan studeren, zodat hij zichzelf zou kunnen verdedigen.

Sakugawa ging daarop in de leer de monnik Takahara Peichin, die onder andere van Chatan Yara les gehad had. Later, in 1756, ontmoette hij de Chinese meester Kushanku. Uit dat contact is de Kushanku kata voortgekomen, die nu nog als Sakugawa no Kushanku bestaat in het Shorin-ryu karate.

Toen Sakugawa 27 jaar was, stierf zijn leermeester Takahara. Op diens advies nam Sakugawa de naam Tode (= ‘Chinese hand’) Sakugawa aan. Niet lang daarna reisde hij naar China, waar hij studeerde bij verschillende Chinese meesters. Later kwam hij terug op Okinawa, waar hij aan het einde van zijn leven leraar werd van Matsumura Sokon.

Een van Sakugawa’s grootste verdiensten is dat hij zijn ervaringen met het Chinese quanfa verbond met de Okinawaanse krijgskunst te. Daaruit ontstond tode, de voorloper van het Shorin-ryu karate. Sakugawa was naar verluidt ook de eerste leraar die een dojo kun (lijst met gedragsregels in de dojo) invoerde.

In het kobudo kennen we van Sakugawa de kata Sakugawa no Kon.

Bronnen: Kim (2000), Heinze (2009). De afbeelding bij dit verhaal is van een aantal pelgrims; van Sakugawa Kanga zijn geen afbeeldingen bewaard gebleven.