De eerste vier kata’s die je leert bij het Katori Shinto-ryu:

  • Itsutsu no tachi
  • Nanatsu no tachi
  • Kasumi no tachi
  • Hakka no tachi